โปรแกรม Download Accelerator Plus (DAP) โปรแกรมช่วยดาวโหลดฟรี


แนะนำการดาวโหลด “โปรแกรมช่วยดาวโหลด Download Accelerator Plus (DAP)

.
ชื่อโปรแกรม : Download Accelerator Plus (DAP)
หมวดหมู่ : Internet (โปรแกรมช่วยดาวโหลด)
License : Freeware
OS : Windows
Requirement : Internet Connection
Publisher : SpeedBit Ltd.


โปรแกรม Download Accelerator Plus (DAP) โปรแกรมช่วยดาวโหลดฟรี

Review / แนะนำ โปรแกรมช่วยดาวโหลด Download Accelerator Plus (DAP)

Download Accelerator Plus – DAP is a consumer application that accelerates your downloads using SpeedBit’s patented multi-channel technology. While you download, DAP ensures your computer is using maximum bandwidth by downloading from parallel mirror sites. DAP also organizes all your downloads, allows resuming broken sessions, runs a security check on files before you open them and much more…

 

ความสามารถโดดเด่นของโปรแกรมช่วยดาวโหลด Download Accelerator Plus (DAP)

Download Accelerator Plus – DAP provides powerful acceleration and the most complete set of download tools available.
With DAP 9.6 downloading is smoother, more responsive, and faster than ever.
DAP 9.6 is packed with technical advancements to provide the best download experience available.
Explore all the features of DAP, and see why over 200 million users have chosen DAP for faster downloads.

 

Editor’s Comment

โปรแกรมช่วยดาวโหลด Download Accelerator Plus (DAP) อีกหนึ่งโปรแกรมช่วยดาวโหลดที่ทำให้สามารถดาวโหลดไฟล์จาก internet ได้รวดเร็วขึ้น

 

Download Download Accelerator Plus (DAP)

ดาวโหลดโปรแกรมช่วยดาวโหลด Download Accelerator Plus (DAP)
Download

 

 


About admin

talk with me at @pizad_sura
This entry was posted in Internet, Windows and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to โปรแกรม Download Accelerator Plus (DAP) โปรแกรมช่วยดาวโหลดฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>