โปรแกรมดูหนัง VLC Media Player


แนะนำการดาวโหลด “โปรแกรมดูหนัง VLC Media Player


ชื่อโปรแกรม : VLC Media Player
หมวดหมู่ : Video & DVD (โปรแกรมดูหนัง)
License : Freeware (Open Source)
OS : Windows
Requirement :
Publisher : Videolan.org


ดาวโหลดโปรแกรมดูหนัง vlc media player ฟรี

โปรแกรมดูหนัง VLC Media Player

Review / แนะนำ โปรแกรมดูหนัง VLC Media Player

โปรแกรมดูหนัง VLC Media Player โปรแกรมดูหนัง Freeware ที่เป็น Open Source เปิดให้นักพัฒนาอื่น เข้าร่วมพัฒนาโปรแกรมได้ โปรแกรมดูหนัง VLC Media Player สามารถเล่นไฟล์สื่อได้หลายหลากทั้งไฟล์ Video Audio รองรับไฟล์ความละเอียดสูง รองรับระบบเสียงระดับสูง รองรับระบบ sub title

 

ความสามารถโดดเด่นของโปรแกรมดูหนัง VLC Media Player

โปรแกรมดูหนัง VLC Media Player

—- ยังรีวิวไม่เสร็จ —-

Download VLC Media Player

ดาวโหลดโปรแกรมดูหนัง VLC Media Player

Download


About admin

talk with me at @pizad_sura
This entry was posted in Video & DVD, Windows and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>