โปรแกรม Nero Burn Lite 10 โปรแกรมเขียนแผ่นฟรี จาก Nero


แนะนำการดาวโหลด “โปรแกรม Nero Burn Lite 10″

ชื่อโปรแกรม : Nero Burn Lite 10
หมวดหมู่ : Video & DVD (โปรแกรมเขียนแผ่น)
License : Freeware
OS : Windows
Requirement :
Publisher : Nero Inc.


ดาวโหลดโปรแกรม nero burn lite 10

โปรแกรม Nero Burn Lite 10

Review / แนะนำ โปรแกรม Nero Burn Lite 10

โปรแกรม Nero Burn Lite 10 โปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD ฟรี จาก Nero ซึ่ง ทาง Nero เอง เปิดให้ผู้ใช้งานดาวโหลดโปรแกรม Nero ตัวนี้ไปใช้งานกับแบบฟรี ๆ โดยโปรแกรม Nero ตัวนี้ (nero burn lite 10) จะมีความสามารถในการทำงานพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแผ่นทั้งหมด ทั้งเขียนแผ่น ทั้งแผ่น audio discs, video discs และ data discs นอกจากนี้ยังสามารถ create ไฟล์ .nrg , .iso จากแผ่น หรือไฟล์ได้อีกด้วย

 

ความสามารถโดดเด่นของโปรแกรม Nero Burn Lite 10

โปรแกรม Nero Burn Lite 10 มีความสามารพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแผ่นทั้งหมด ทั้งเขียนแผ่น เพลง วิดีโอ ข้อมูล สร้างไฟล์อิมเมจ

 

Editor’s Comment

โปรแกรม Nero Burn Lite 10 ที่เปิดให้ดาวโหลดฟรีนี้ ถือว่า Nero ใจดีมาก ๆ ที่เปิดให้ดาวโหลดโปรแกรม Nero ไปใช้กันฟรี ๆ ครั้งแรก สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ โดย + โปรแกรมเล่นไฟล์ Media ของทาง Nero มาให้ใช้กันด้วย

Download โปรแกรม Nero Burn Lite 10

ดาวโหลดโปรแกรม Nero Burn Lite 10

Download


About admin

talk with me at @pizad_sura
This entry was posted in Video & DVD, Windows and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>