E-Book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น PDF


หนังสือ E-Book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น
ผู้เขียน: ASIA SECURITIES TRADING
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ – การลงทุนE-Book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น PDF

แนะนำหนังสือ E-Book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น PDF

หนังสือ e-book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น ไฟล์ pdf เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนในหุ้น ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ต้องรู้ ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ของนักลงทุนหุ้น

ข้อมูลที่นักลงทุนในหุ้นควรรู้ เช่น P/E Ratio ความสามารถในการเจริญเติบโตขอบบริษัท ความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น เงินปันผล คุณภาพของสินทรัพย์ ความสามารถของผู้บริหาร การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ๆ และการเบี่ยงเบนของราคาหุ้นจากราคาที่ควรจะเป็น และการเก็งกำไร

 

ดาวโหลดหนังสือ E-Book มือใหม่หัดเล่นหุ้น: การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น PDF

Password แตกไฟล์ (winrar): soft2.me
Download: Link #1 | Link #2

 


About admin

talk with me at @pizad_sura
This entry was posted in E-Book, บริหารธุรกิจ and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>