E-Book โสเกรตีส เขียนโดย เพลโต PDF


หนังสือ E-Book โสเกรตีส เขียนโดย เพลโต PDF ดาวโหลด ฟรี

ชื่อหนังสือ: โสเกรตีส
ผู้เขียน: Plato (เพลโต)
รูปแบบไฟล์: PDF
หมวดหมู่: ปรัชญา


 
E-Book โสเกรตีส เขียนโดย เพลโต PDF

รายละเอียดหนังสือ  E-Book โสเกรตีส เขียนโดย เพลโต PDF

โสกราตีส เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีผลงานการเขียนอะไรคงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามตัวตนและความคิดของเขายังคงอยู่ถึงปัจจุบันผ่านงานเขียนของบุคคลอย่าง อริสโตเติล (Aristotle) เพลโต (Plato) อริสโตฟานเนส (Aristophanes) หรือ ซีโนฟอน (Xenophon) นอกจากนั้นยังมีทั้งนักเขียน นักคิด และนักปราชญ์ที่เก็บเรื่องราวของโสกราตีส อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรู้ว่าข้อมูลเรื่องเล่าถึงชีวิตของโสกราตีสนั้นจริงหรือเท็จได้อย่างแน่นอน
(ข้อมูลจากวิกิพีเดีย)

 

ดาวโหลดหนังสือ E-Book โสเกรตีส เขียนโดย เพลโต PDF

Download Link: Link #1
Password แตกไฟล์ (Winrar): soft2.me


About admin

talk with me at @pizad_sura
This entry was posted in E-Book, ศาสนา และปรัชญา and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>